Zonnepanelensector wil stabiel meerjarenbeleid

Een stabiel meerjarenbeleid vanuit de politiek is volgens de zonnepanelensector de belangrijkste taak van het Rijk. Ook Europa zou zich vooral hierop moeten richten. Gemeenten moeten zich vooral bezighouden met de promotie van zonne-energie. Een nieuwe vorm van subsidie ziet men liever niet. Dit blijkt uit het Solar Trendrapport 2014.

Van de ondervraagden in dit onderzoek van Solar Magazine is maar liefst 43% installateur. De belangrijkste conclusie van het rapport is dat de Nederlandse zonne-energiegemeenschap een stabiel meerjarenbeleid vanuit de politiek wil zien. Acht op de tien bedrijven geeft aan dat dit de belangrijkste taak van de overheid is. Ook Europa zou dit als belangrijkste taak moeten zien (75%). Gemeenten zouden zich vooral bezig moeten houden met promotie van zonne-energie (66%).

Zonder subsidies

Een nieuwe vorm van subsidie is volgens de zonnepanelensector uit den boze. Zowel voor zonnestroom als voor zonnewarmte is de meerderheid van de sector hier tegen. Het huidige, onzekere subsidiebeleid zorgt in Nederland vooral voor verstoring van de markt. Consumenten en bedrijven laten hun aankoopbeslissingen afhangen van het overheidsbeleid. Dat zorgt voor enorme pieken en dalen in de vraag. Voor een gezonde groei van de zonnepanelensector is een stabiele, onafhankelijke vraag naar zonnepanelen belangrijk.

Ook zonder subsidies zijn zonnepanelen overigens al een financieel aantrekkelijke investering voor de consument. Grid parity, het moment waarop stroom uit zonnepanelen even veel kost als stroom uit het stopcontact, heeft Nederland inmiddels bereikt.

Omvormers

Bijna de helft van de respondenten denkt daarnaast dat de prijzen van zonnepanelen licht zullen dalen. Ook omvormers zullen in prijs dalen. De meeste respondenten verwachten hier een lichte (64,1%) of zelfs een sterke (6,6%) prijsdaling. Omvormers moeten volgens de respondenten wel slimmer worden. Ook verwacht de branche een verdere integratie van omvormers met monitoringsystemen en een combinatie met opslagsystemen. Ruim 40% van de respondenten geeft aan meer micro-omvormers te gaan gebruiken.